SBS Slovak - SBS po slovensky

By SBS
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Slovak-speaking Australians. - Nezávislé správy, čo vás spájajú so životom v Austrálii a Austrálčanmi hovoriacimi po slovensky.

Listen on


Latest episode